Marketing na internete? Ako podnikateľ viete, že existujú stovky rôznych marketingových kanálov a stratégií na rozvíjanie vášho podnikania. Tiež viete, že váš rozpočet na marketing nie je nekonečný, takže musíte byť selektívny k tým, ktorý si vyberiete. Keďže spotrebitelia naďalej zvyšujú svoju dôveru v internet ako nástroj prieskumu a nákupu, je dôležité, aby ste ich zahrnuli do svojej marketingovej stratégie. Hoci internet ako marketingový nástroj v porovnaní s metódami, ako sú tlačové reklamy a billboardy, a podobne nemá takú históriu, je v súčasnej dobe oveľa viac dôležitý. Spotrebitelia už neakceptujú reklamy, ktoré im boli predložené ako fakty. Pohybujú sa v on-line svete, vyhľadávajú čo sami chcú, nie to čo im je nútené, preto je dôležité, aby aj vaša firma bola na internete prítomná.

Pružný online marketing sa prispôsobuje spotrebiteľom a ich rozhodovaniu o nákupe. Online marketing vám umožňuje nielen predávať ale hlavne budovať vzťahy so zákazníkmi a personalizovať  komunikáciu medzi predávajúcim a zákazníkom rôznymi komunikačnými kanálmi a v poslednej dobe výrazne na sociálnych sieťach. Prečo byť v online svete aktívny? Pretože väčšina vašich potencionálnych zákazníkov už dávno online je a ak sa nebudete snažiť ich získať, získa si ich vaša konkurencia. To je pravdepodobne presvedčivejší a najdôležitejší dôvod na začatie marketingu vašej firmy online. Obchodníci sa vždy snažili osloviť potenciálnych zákazníkov, kde žijú, kde pracujú, kde nakupujú, kde dostávajú informácie a kde sa bavia. V súčasnej dobe už významný a stále rastúci  počet ľudí využíva internet na uspokojenie všetkých svojich potrieb.

Online marketing prináša:

Pohodlie

Umožňuje, byť otvorení v podnikaní nepretržite a bez obáv, otváracích hodiny obchodu a nastavených podľa požiadaviek zákazníka. Možnosť ponúkania vašich produktov kedykoľvek a kdekoľvek na svete, doslova bez hraníc.

Dosiahnuteľnosť

Online marketing prekonáva všetky bariéry vzdialenosti. Môžete predávať tovar v akejkoľvek časti krajiny či sveta, bez zriadenia miestnych predajní a neustále rozširovať svoje pôsobenie o ďalšie voľné trhy. Netreba však zabúdať na analýzu trhov, na ktoré cielite z pohľadu obchodných predpisov a príslušnej legislatívy.

Efektívnosť

Online marketing je výrazne lacnejší ako reklama kamenných prevádzok, pri ktorých je veľmi ťažké osloviť správnu cieľovú skupinu plošne a masovo. Taktiež sledovanie zásob je jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie pri internetovom predaji a sledovaní záujmu zákazníkov o produkty, pomocou presných analýz dopytu. Online marketing dáva majiteľom podnikov slobodu inzercie a propagácie tovarov alebo služieb pri veľmi efektívnych vynaložených nákladoch. Pokročilé možnosti zacielenia uľahčujú inzerciu len tým ľuďom, ktorí by sa mohli skutočne zaujímať o vaše podnikanie. Znamená to, že stratíte menej peňazí na marketing tých ľudí, ktorí by pravdepodobne nereagovali. Povedzme, že vaša firma je obchod v Žiline, ktorý predáva diamanty. Premýšľajte o tom, čo sa stane, keď umiestnite reklamu do miestnej tlače a rádia. Zaplatíte nemalú cenu za reklamu, samozrejme, oslovíte veľmi veľa ľudí no bez rozdielu na ich záujem o produkt, vekovú hranicu, či ekonomické zázemie.  Ale koľko ľudí v skutočnosti potrebuje vaše diamanty, ktoré predávate v danom čase? Pravdepodobne len veľmi malý zlomok. Teraz, premýšľať o tom, čo by sa stalo, keby ste umiestnili reklamu online, ktorá by bola zamerané iba na užívateľov, ktorí v poslednej či súčasnej dobe vyhľadávali "diamanty" Ak ste použili pay-per-click resp. metódu PPC, zaplatíte, len keď ľudia skutočne klikli na vašu reklamu a navštívili vašu stránku, teda tým, ktorí aktívne hľadajú podniky, ako je ten váš s daným protfólium, alebo sa zaujímajú o danú oblasť, eliminujete tak náklady na reklamu ľuďom, ktorí o váš produkt nemajú záujem. Väčšina tradičných marketingových metód, ako sú tlačové reklamy, letáky a billboardy predstavujú jednoduchú kampaň často bez dôležitých informácií s cieľom len povzbudziť spotrebiteľa, aby podnikol akciu, ako napríklad vstúpil do kamenného obchodu. To môže byť určite účinné, najmä ak je predaj obzvlášť lákavý, ale je obmedzený len jedným smerom a to čitateľovi. Čo ak je čitateľ zmätený? Čo ak chce viac podrobností? Vďaka internetu môže mať vaša marketingová kampaň obojsmernú konverzáciu. Poskytnutím vzájomnej obojsmernej komunikácie oslovíte potenciálnych klientov jednoduchým spôsobom, umožníte im získať viac informácií alebo uistiť ich k nákupu. Táto obojstranná komunikácia posilňuje vzťahy s vašimi zákazníkmi, ktorý sa radi budú k vám vraciať a vybudujete si stálu klientelu. Zistíte požiadavky vašich zákazníkov, a ponúknete im to čo chcú, aby neodišli inam, namiesto toho, aby sa vaše podnikanie pokúšalo predať veci, o ktoré nie je ani záujem. Online môžete predávať 24 hodín 7 dní v týždni, bez ohľadu na to či je sviatok, alebo víkend, či je noc alebo deň, priblížte sa tak časovým potrebám všetkých potencionálnych zákazníkov, každý má odlišnú prácu, denné, poobedné či nočné smeny, teda aj spánok či sociálne plány. Nie je možné osloviť všetkých z nich súčasne pomocou tradičnej marketingovej taktiky. Potrebujete niečo, čo vždy beží a môže byť tam, keď to ľudia potrebujú. Webové stránky, sociálne site či blogy túto úlohu spĺňajú, sú vždy k dispozícii, môžu vždy dostať vašu správu ako i odpoveď.

Prispôsobivosť

Internetový marketing vám umožňuje prispôsobiť ponuky zákazníkom vytvorením profilu a ich preferencií či histórii nákupov. Sledovaním webových stránok a informácií o produktoch, ktoré potenciálni zákazníci navštevujú, môžete vytvárať cielené ponuky, ktoré budú vyhovovať ich požiadavkám. Získané informácie poskytujú taktiež údaje využiteľné pre plánovanie predajných kampaní, čím môžete zvýšiť objem predaja.

Vytváranie vzťahov

Internet poskytuje miesto stretávania sa s novými ľuďmi, príležitosť budovania vzťahov so s novými ako i súčasnými zákazníkmi, možnosť oslovenia zákazníkov so špeciálnymi, prispôsobenými ponukami, pomáhajúcimi vytvárať hlbšie vzťahy so zákazníkmi.

Prítomnosť na sociálnych sieťach

Online marketing umožňuje využitie veľmi rastúceho významu sociálnych sietí. V súčasnej dobe sociálne siete ako napr. facebook efektívne posúvajú objem predaja.

Merateľnosť

Online marketing umožňuje efektívnejšie a zrozumiteľné štatistiky, prakticky všetky prvky online marketingovej kampane môžu byť sledované a testované v reálnom čase, pretože online marketing prebieha stále bez obmedzenia, napríklad otváracích hodín.

Tak prečo je internetový marketing tak dôležitý?

Jednoducho povedané, pretože môžete generovať vyššie výnosy kedykoľvek počas dňa alebo v noci. Existuje mnoho ďalších dôvodov, že internetový marketing je cenný, ale v dnešnom technologickom veku je to absolútna nevyhnutnosť. Spotrebitelia reagujú menej priaznivo na tradičný marketing ako kedykoľvek predtým, takže potrebujete kombináciu angažovanosti, vzdelania a predaja, aby ste ich dosiahli. Iba online marketing to poskytuje.

Chcete využiť možnosť efektívnej reklamy na internete? Oslovte nás, radi vám pomôžeme.